Veri Sahibi Başvuru Formu

Veri Sahibi Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayınız)

Veri sahibi ilgili kişiler;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu SUBIGARAGE’a iletebilirsiniz.
İlgili kişiler SUBIGARAGE’a aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

  • Şahsen başvuru,
  • Noter aracılığıyla,
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak şirketin kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
  • SUBIGARAGE’a daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.

Başvuru Yöntemi
1- Şahsen Yazılı Başvuru
2- Noter
3- Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
4- Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden (Gönderim adresi: sales@subigarage.com)

  • Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
    ** Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerle ilgili olarak SUBIGARAGE tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
İlgili kişi talepleri SUBIGARAGE tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
SUBIGARAGE, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

Scroll to Top